Ние вярваме в

 • Един Бог, Творец и Вседържател;
 • Божието Триединство;
 • Кръстната смърт на Исус Христос като единствено средство за изкупление и спасение от греха;
 • Възкресението на Исус от мъртвите и победата над дявола;
 • Исус като единствен и вседостатъчен Ходатай за човека пред Бог Отец;
 • Святия Дух, Който е слязъл на земята в деня на Петдесятницата, и че всеки, повярвал в Исус се нуждае от петдесятната опитност, т. е. кръщението със Святия Дух, съпроводено от говорене на непознат език;
 • Чудесното действие на Святия Дух в църквата чрез дарби, знамения и велики дела;
 • Правото на всеки повярвал в Христа да иска и да получи от Него божествено целение от всякаква болест;
 • Привилегията на новородения християнин да споделя с други човеци своята християнска вяра, и да участва в изпълнението на Великото поръчение: "Идете...., и създавайте ученици...";
 • Второто идване на Исус на земята, за да вземе Своята църква;
 • Вечния живот в Царството на Бога и на Христа, което няма да има край.