За пресата

Евангелска църква „Филаделфия” (от гръцки език „братска любов”), гр. Велико Търново е наследник на дейността и работата на д-р Албърт Лонг, който идва в града ни през 1859 година. Днес тя е част от Съюза на евангелските петдесятни църкви, който е основан през 1928 г. в България.

Църквата се посещава и в нея членуват хора с различен възрастов, социален, образователен, културен, национален и етнически произход. Обединява ги вярата и посвещението им към Бога, стремежа да градят живота си върху морала и ценностите на Библията и желанието им да бъдат пълноценни и активни граждани на България.

Някои от по-важните ценности, върху които се гради и функционира Евангелска църква „Филаделфия” са:

- Изграждане на вяра в Триединния Бог – Бог Отец, Бог Си – Исус Христос и Святия Дух;

- Издигане и проповядване на Библията като най-важния авторитет за живота и поведението;

- Поклонение и молитва към Бога;

- Изграждане и развитие на талантите и уменията, които Бог е дал на хората и използването им за благото на обществото;

- Утвърждаване на семейството като създадена и благословена от Бога институция;

- Възпитание в библейски и морални ценности като например: честност, почтеност, трудолюбие, целомъдрие, вярност, състрадание, пожертвователност и др.;

- Грижа за бедни, вдовици, сираци и нуждаещи се хора;

Евангелска църква „Филаделфия” провежда открити за всички желаещи, редовни богослужения неделя от 10.00 до 11.30 часа, когато има и Неделно училище за децата и тийнейджърите, и сряда от 18.00 до 19.30 часа. Има специални събирания за млади хора, които са всяка неделя от 16.00 до 18.00 часа.

Евангелска църква „Филаделфия” развива и благотворителна дейност, участва в Операция Рождествено дете, която цели да донесе радост на деца в неравностойно социално положение за този празник, посещава затвора, старческия дом, домове за изоставени деца и училища като запознава с християнските ценности и морал.

Ръководител на църквата е пастор Димитър Митев. За повече информация, може да се обърнете към него на тел. 0887 739 120 или на 062 63 59 55 и както и на адрес:

Евангелска църква „Филаделфия”
ул. „Опълченска” 12
гр. Велико Търново 5000