Библейско изучаване - Това, което предстои да стане - грабването на Църквата (28.07.21)

YouTube :