Библейско изучаване: Посланието до Лаодикийската църква, Откровение 3:14-22 (23.07.21)

YouTube :