ОБРЪЩЕНИЕ НА ОЕЦ ПО ПОВОД ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ

Участвайки по почтен и свободен начин в изборния процес, ние потвърждаваме обичта и грижата си за доброто на нашия народ и даваме своя принос за свободата и развитието на нашата родина България.

Нека благодатта на Господ Исус Христос бъде с всички нас.

Бог да благослови България!

П-р Румен Борджиев

Председател на ОЕЦ в България

Пълен текст на обръщението!