Библейско изучаване: Данаил глава 1:8-16 (14.10.2020)

YouTube :