Библейско изучаване: Данаил глава 1: 3-7 - 2/2 част (07.10.2020)

YouTube :