Библейско изучаване: Данаил 1 глава (30.09.2020)

YouTube :