Библейско изучаване: Деяния на апостолите 9 глава (15.07.2020)

YouTube :