Библейско изучаване - Деяния на апостолите 8 глава (08.07.2020)

YouTube :