ТЕМИ ЗА ПОКАЯНИЕТО (СЛЕД 15.03)

Поредицата от проповеди на тема покаяние е след 15.03 в youtube канала.

Илия Апостолов Илиев
тел. 0879 008 002
emai:Iliatherock@sbcglobal.net
youtube: The Rock Of Life - LA Bulgarian Church