Библейско изучаване: Деяния на апостолите 7 глава (01.07.2020)

YouTube :