Библейско изучаване: Деяния на апостолите, глава 6 (24.06.2020)

YouTube :