Библейско изучаване: Деяния на апостолите, глава 1, част 3/3 (20.05.20)

YouTube :