Библейско изучаване: Деяния на апостолите, глава 1, част 2/3 (20.05.20)

YouTube :