Петдесятното благословение и кръстът (17.05.20)

YouTube :