ВИДЕНИЕ ОТ ГОСПОД ДАДЕНО НА П-Р ЙОХ. МАТУТИС

Здравейте,

Господ ми изпрати много важно видение, което трябва да споделя с вас. Предполагам, че за вас също ще бъде поучително и от значение.

Докато се молих тази сутрин имах видение, изпратено ми от Господа. Показа ми всеобща световна „мобилизация“.

Видях се, разхождайки се по крайморски бряг. Изведнъж се разнесе силен тътен, отекващ все по-мощно и силно. Това не беше шумът на морето или вятъра. Всичко наоколо беше тихо. Морската повърхност беше като огледало. Дълбокият тътен, който като че ли щеше да накара планините да се сринат, бумтящ звук, който никога до този момент не бях чувал през живота си , идваше като че ли от другата страна на океана, от много далеч. Звукът стана толкова силен и мощен, че земята започна да се тресе. Звучеше като дълбок басов тромпет. Никога до този момент не бях чувал подобен звук с такава дълбочина. Въздухът вибрираше. Подслоних се в сред крайбрежните дюни, с лице сведено надолу и чаках да видя какво ще произлезе от този природен спектакъл.

Тъй като тътенът не преставаше, а стваше все по-мощен, във видението се видях как започвам да се моля и да разговарям с Господа. Чух глас да казва: „Дете мое, не се страхувай. Това е моят зов за мобилизация, зов от другия свят. Призовавам моите хора, принадлежащи към различни народи. Аз самият бях този, който разтресе земята и морето. Грешниците и безверниците ще умрат от страх и от стаховитите неща, които предстоят. Разбери, мое дете, че всичко това е провокирано от финансовите кризи. Това бе началото на срива. Основите на днешното общество ще бъдат разклатени до такава степен, че хората ще загубят всичко, което са спечелили и спестили до този момент.

Всяка инфраструктура и всичко постигнато до този момент ще се сгромоляса с времето. Животът ще стане изключително труден за много хора. Всеобщата сигурност ще бъде застрашена и криминалните прояви толкова ще зачестят, че животът на Земята ще бъе заплаха.Но всички вие, които почитате моето име, ще бъдете спасени. Ще протегна ръката си над вас и ще ви защитя.

Въпреки че и слаб ветрец не полъхваше, а по морската повърхност нямаше дори и малки вълни, грохотът бе така мощен, че сърцето ми заплашваше да спре. Тогава си помислих : Сигурно и аз ще умра сега. А Господ ми каза : „Дете мое, не се страхувай. Ти ще живееш и ще продължиш да разпространяваш заветите ми. Стани, прибери се у дома и разкажи на най-близките си. Нека знаят, че моят син ще дойде съвсем соро - на прага е. Подготям всичко, за да прибера хората си у дома. Отнемам им всичко, което ги задържа или им пречи.”

Като се изправих, за да изпълня господната заръка, и се насочих към вкъщи, видях много хора, лежащи по дюните. Бяха наизлезли от домовете си, втурвайки се към морето, за да видят и усетят този невероятен природен спектакъл. Лежаха по лице като парализирани точно като мен само преди няколко минути. Като минавах покрай тях по пътя към дома си, независимо от продължаващия далечен грохот, хората ме викаха, казвайки: ‚Ти си луд;” не можеш да стигнеш до дома си при това положение - твърде опасно е“. След което зарaвяха главите си още по-надълбоко в дюните, защото се страхуваха от това, което щеше да последва. Вече не искаха да чуват и знаят нищо повече.

Тогава Господ ми рече: „За вас, мои чада, които почитате моето име, това е деня на моята ‚мобилизация‘. За вас моето „слънце на спасението‘‘ изгрява, с което аз събирам истинските си чада и ги обединявам. Върви, сине, и разкажи това на всеки до когото имаш достъп.“ Тогава попитах Господ: „ Какво да им кажа?“

„Кажи на чадата ми да не се занимават с преходни неща, а да обръщат много повече внимание на безсмъртните и вечни проблеми. Нека търсят мен и изучават словото ми. Трябва да си простят един другимо и да заживеят в мир, докато все още има време“.

„Трябва да престанат да си завиждат и да се сочат с пръст. Не бива да се обвиняват и подозират един друг. Всеки трябва да върши това, което се очаква от него, и това, което може да върши. Кажи им да се освободят от всички ненужни вещи и да спрат да се борят периодически за правата си. От сега нататък аз ще гарантирам правата ви и ще осигурявам справедливост за вас. Огромни промени ще настъпят из целия свят, във всяка област на живота. Приспособете се към тях и бъдете готови. Нищо няма да бъде както преди...“

Колкото повече се отдалечавах от брега, толкова повече отслабваше тътена, който чувах, въпреки че по мое мнение звукът бе станал по-мощен и по-масивен. Имах чувството, че съм защитен много добре.

Тогава чух гласа Господен: „Ще защитя чадата си така, като аз реша. Ще станеш очевидец на всичко, което ще направя в света, където хората ще познаят всичките десет наказания, понесени някога в Египет , преди да прибера децата си при мен, преди Фараонът да ви освободи завинаги. Дръжте се заедно, чада мои! Бъдете един до друг, давайте си кураж един друг. Скоро ще се спасите.“

Това бе последното нещо, което запомних от това видение. Докато мислех за всичко онова, което бях преживял и какво трябваше да направя с видяното, Господ ми заговори: „Разпространи навред сред моите чада разкритието за „ мобилизацията“, което направих пред теб тази сутрин и ги насърчавай да направят същото, защото съм на прага (идвам скоро). И им кажи, особено на моите хора, че трябва да взимат насериозно връзката си с мен (Господ), преди да е твърде късно....“

Помогни ми това послание да се разпространи навсякъде. Изпратете го на приятели и познати. Разпратете го до църквите и домашните общества. Преведете го на други езици.

Maranatha! Господ идва

Пастор Йох. Матутис(Берлин, Германия).