ПРИЗИВ ЗА УСЪРДНА МОЛИТВА

Скъпи братя и сестри,
По инициатива на Управителния съвет на ОЕЦ във връзка с пандемията от Covid-19 призоваваме евангелските християни в България да отделим време за усърдна молитва.
Смятаме за особено ценно всички вярващи, независимо от деноминационната си принадлежност, да се обединим в общо застъпничество за следното:
За прекратяване разпространението на вируса Covid-19 както у нас, така и по целия свят; за изцеление на заболелите и пълното им възстановяване;
за утеха на онези, които са загубили близък;
за духовно спасение на мнозина: нека Божият Дух да работи в сърцето на хората в България и по света, създавайки у тях жажда и глад за благовестието.

В тази връзка препоръчваме следните форми на молитвено застъпничество:
1. Препоръчваме незабавно да започне верижна молитва, като всяка църква се самоорганизира според възможностите си и практиките си. Мобилизирайте се да започнете възможно най-скоро и да продължите до разрешаването на ситуацията с вируса.
2. Препоръчваме на всички вярващи самостоятелно от вкъщи или в домашни групи да се присъединят към онлайн молитвите, организирани всяка събота от Общото движение и братолюбие. Повече информация вижте на Фейсбук страницата на движението тук.
https://www.facebook.com/molitvabg/

3. Обявяваме идната неделя, 22 март, за национален ден за молитва и пост за всички вярващи. Призоваваме църквите да направят всичко възможно да разпространят този призив. Нека да насърчим вярващите хора да издигнат глас на застъпничество, за да можем заедно да изпросим милост от Небесния престол!
Увещаваме ви да предадете това съобщение до вашите деноминации, църкви и сдружения, мобилизирайки възможно повече вярващи да се присъединят.
От УС на ОЕЦ