ВАЖНИ МЕРКИ ОТНОСНО КОРОНАВИРУСА

ЗА СЕГА БОГОСЛУЖЕНИЯТА в ЕПЦ "ФИЛАДЕЛФИЯ" В. ТЪРНОВО ПРОДЪЛЖАВАТ!

Все пак се налага ДА БЪДАТ ВЪВЕДЕНИ НЯКОИ ОГРАНИЧЕНИЯ, които са за доброто на всички вярващи, а именно:

1. ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВАМЕ ДЕЙНОСТТА НА НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ, ЗА ДА СЪХРАНИМ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА!

2. БОГОСЛУЖЕНИЯТА НЕ БИВА ДА БЪДАТ ПОСЕЩАВАНИ ОТ ХОРА, СТРАДАЩИ ОТ: ХРЕМА, С ПОВИШЕНА ТЕЛЕСНА ТЕМПЕРАТУРА, ГРИП, С БЕЛОДРОБНИ ПРОБЛЕМИ!

3. ПРЕПОРЪЧВАМЕ НА ОНЕЗИ ЧЛЕНОВЕ НА ЦЪРКВАТА, КОИТО ИМАТ СЪРДЕЧНИ И БЕЛОДРОБНИ ПРОБЛЕМИ ДА НЕ ПОСЕЩАВАТ БОГОСЛУЖЕНИЯТА, ЗА ДА БЪДАТ ПРЕДПАЗЕНИ ОТ УСЛОЖНЕНИЯ!

4. ПОЧЕРПКАТА СЛЕД БОГОСЛУЖЕНИЯТА СЪЩО ВРЕМЕННО ЩЕ БЪДЕ ПРЕУСТАНОВЕНА!

5. ЩЕ ОГРАНИЧИМ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА БОГОСЛУЖЕНИЯТА С ЦЕЛ НАВРЕМЕННО ПРОВЕТРЯВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЕТО.

6. ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВАМЕ СЪБИРАНИЯТА НА ДОМАШНИТЕ ГРУПИ, МЛАДЕЖКИТЕ ОБЩЕНИЯ, ПОСЕЩЕНИЯТА В ЗАТВОРА И ДОМА ЗА СТАРИ ХОРА.

7. НАСТОЯВАМЕ ВРЕМЕННО ДА СЕ ИЗБЯГВАТ: ВСЯКАКВО РЪКУВАНЕ, ПРЕГРЪДКИ И ДР.

8. ЦЪРКОВНИЯТ ДИСКОС ЩЕ БЪДЕ СЪБИРАН САМО ОТ РАЗПОРЕДИТЕЛИТЕ, А НЕ ЧРЕЗ ПРЕДАВАНЕ ОТ РЪКА НА РЪКА!

9. СЛЕД КРАЯ НА БОГОСЛУЖЕНИЕТО Е ЖЕЛАТЕЛНО ВЯРВАЩИТЕ ДА НЕ СЕ СТРУПВАТ В ГОЛЕМИ ГРУПИ.

ПРЕДИ ВСЯКО БОГОСЛУЖЕНИЕ ЦЪРКОВНАТА СГРАДА ЩЕ БЪДЕ ДЕЗИНФЕКЦИРАНА С ЦЕЛ ПО-ГОЛЯМА ЗДРАВНА СИГУРНОСТ!!!

БРАТЯ И СЕСТРИ, ОБЯВЯВАМЕ НАРОЧЕН ВЕРИЖЕН ПОСТ И ПОСТОЯННА МОЛИТВА ДО КРАЯ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ С ЦЕЛ:
1. БОГ ДА ПРЕКРАТИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНА ВИРУСА!
2. ДА СЕ МОЛИМ СЪЩО ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕТО НА ЗАРАЗЕНИТЕ!
3. БОГ ДА ПОМОГНЕ НА УЧЕНИТЕ ДА ОТКРИЯТ ПОДХОДЯЩА ВАКСИНА!

НЕКА КАТО БОЖИИ ДЕЦА ДА СТОИМ ВЪВ ВЯРА И МОЛИТВА, КАТО С ГОТОВНОСТ СПОДЕЛЯМЕ БЛАГОВЕСТИЕТО!!!

П-р Димитър Митев
ЕПЦ "Филаделфия", В. Търново
13.03.2020