Библейско изучаване: 2 Петрово 1 глава - 1 част (25.03.2020)

YouTube :