Библейско изучаване: 1 Петрово 5 глава - 2 част (18.03.2020)

YouTube :