Библейско изучаване: Яков 5 глава (08.01.2020)

YouTube :