ПЛАН ЗА СИСТЕМАТИЧЕН ПРОЧИТ НА БИБЛИЯТА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Скъпи приятели, братя и сестри,

Вече девета година сме заедно с Вас, като взаимно се насърчаваме всеки ден да четем от страниците на Свещените Писания. Избираме за Вас различни начини на цялостен годишен прочит, за да можем да съпоставяме, да изследваме и задълбочаваме мислите си върху Божията съвършена воля за живота ни. Това е повече от осъзнаване на необходимостта да заситим „духовния си глад”.

Много повече е и от дисципина, защото с всяка следваща година го правим с истинска наслада и духовна страст! Писанието осветява и променя мислите ни, дава ни мъдрост и сила за духовна чистота, насока в пътя в ежедневните ни търсения на посоката, в която Бог ни води.

Тази година ще направим цялостен прочит на Стария завет и два пълни прочита на Новия завет. Четене на средно по четири глави всеки ден с включени пасажи от Стария и Новия завет.

Освен това желаем през 2020 задълбочено да се спрем на съборните послания, като продължим с апостол Яков. След това посланията на апостолите Петър и Йоан. През втората половина на годината планираме да продължим с книгата на пророк Данаил. За целта ще отделяме по една седмица на всяка глава, за да имаме достатъчно време да запомним нейния конспект, както и ключовите стихове и мисли.

Господи, осияй с Лицето Си над нас! Помогни ни с нужното страхопочитание да пристъпваме и тази година към Думите Ти! Копнеем не само да знаем Твоята воля, но вдъхновени от Духа Ти, Словото да променя живота ни, така че да приличаме все повече на Теб!

Систематичният план за прочит на Библията за 2020 година ще ни преведе веднъж през Стария и два пъти през Новия Завет. За всеки ден са предвидени три основни прочита:

Историческите книги на Стария Завет от Битие до Естир, а освен тях и първата от поетическите книги: Йов

Поетическите и пророчески книги на Стария Завет, започвайки от Псалми и стигайки до Малахия, която е и последната книга на Стария Завет

Книгите на Новия Завет от Матей до Откровение.

Освен това, към плана са включени и показалци за изрязване, които улесняват следенето на трите прочита за всеки ден.

В допълнение към основния прочит можете да следвате и молитвения прочит на Псалмите, който се намира на отделен лист.

Присъедини се към групата. Там можеш да задаваш своите въпроси, да споделяш с нас своите разсъждения. Планът за четене на Библията за 2020 можеш да откриеш и в групата ни. Обичаме те и те очакваме :).