Библейско изучаване: Яков глава 4 (01.01.2020)

YouTube :