Как мога да бъда спасен?

1) Като призная греховността си и я изповядам пред Бога. 

Библията твърди, че Бог е свят и че никой човек на земята не е безгрешен. „Господ надникна от небесата над човеците, за да види има ли някой разумен, който да търси Бога.“ Всички съгрешиха...няма кой да прави добро, няма нито един“ (Пс. 14:2-3). И тъй като Бог не лъже, то аз трябва да призная честно, че първо съм роден в грях (Пс. 51:5), и второ, лично аз много пъти досега съм вършил грехове – явни и тайни. Поговорката казва, че признат грях, е половин грях, обаче Библията твърди, че “ако изповядаме греховете си пред Бога, Той е верен и праведен да ни прости греховете...” (I Йоан 1:9). Не наполовина, но напълно! Ето защо аз изповядвам, че съм грешен и че не заслужавам милост. Разчитам напълно на Божията милост.

2) Като повярвам в изкуплението чрез Христа. 

Божията милост е реално изявена към всички човеци и към мен чрез Исус Христос. Той умря на Голготския кръст като изкупителна жертва, за да живея аз. Там Той проля кръвта Си, за която се казва в Библията, че “кръвта на Сина Божий ни очиства от всеки грях” (I Йоан 1:7). Той взе греховете ми, а също и греховете на целия свят и ги прикова на кръста, затова аз мога да бъда свободен от всеки грях. Но Той остави там Своята праведност, която аз мога да облека вместо досегашната ми греховна одежда.

Прочее, това което сега трябва да сторя е първо, да повярвам, че Той е сторил всичко това заради мен, и че то е единствено достатъчно за моето спасение. Второ, аз трябва да приема извършеното от Исус, тъй както се приема един подарък. Спасението е дар (Ефес. 2:8). То не е чрез някакви мои дела. И тъй, ако аз повярвам в Исус, и приема извършеното от Него, тогава Бог ме вижда като нов човек, облечен вече в праведността на Неговия Син Исус Христос. Да побързам и да го сторя!