Как мога да стана християнин?

          Аз ставам християнин, когато чрез вяра приема Господ Исус Христос като мой личен Спасител, т.е. като Му се посветя. Това посвещение означава три неща.

1) Да Му посветя моя разум. 

Християнството не е „сляп скок на вяра“. Християнството се основава на неоспорим библейски и исторически факти. Истините на християнската вяра са документирани, поради което ние със сигурност знаем, че Исус Христос действително на тези истини покорява разума ни и го убеждава в достоверността на благата вест.

2) Да Му посветя моите чувства.

Чувствата ни също участват, когато ставаме христини. Всеки, който е приел Исус като Спасител, е имал своето лично и специфично емоционално преживяване. При някои това преживяване е драматично (Деян. 9:1-6); при други то е тихо (II Tим. 1:4-5). Едни са изпълвани с голяма радост, докато при други чувствата са били по-умерени. Чувствата са следствие от вярата ни, и за тях има място в християнския ни живот.

3) Да Му посвети волята си. 

Това означава да се покорим на Бога и на Словото Му, и да Му позволим Той да промени живота ни. Просто, моето горделиво „аз“ трябва да отстъпи мястото си на трона в живота на Господ Исус Христос. Да бъда готов да казвам като Исус и да живея като Него: „Не моята воля да бъде, но Твоята“ (Мат. 26:39). Такъв живот на посвещение прави живота ни достоен.