Защо трябва да ходя на църква?

        След като човек повярва в Господ Исус Христос и Го приеме като свой личен Спасител и Господ, и след като е посветил на Него разума, чувствата и волята си, той има нужда и да посещава църква.​

1)  Църквата е Тялото на Христос.

Библията казва, че Църквата е тялото на Христос, и че аз трябва да съставлявам част от това Тяло, за да бъда свързан с Главата – Христос (I Koр. 12:27; I Пет. 2:5), и че само „там, където двама или трима са събрани“ в Неговото име, Той е при тях (Мат. 18:20).

2)  Църквата е духовно училище.

Извън църквата аз не само, че съм част Тялото Му, но за мен съществува реална опасност да бъда повлиян от религиозни заблуди и измислици. Само в църквата се проповядва здравото библейско учение, и следователно аз се нуждая от нея тъй както ученикът се нуждае от училището, за да се подготви за живота. В църквата аз се уча да разпознавам дарбите си и ми помагат да определя точното си място в християнското служение. Общението с другите християни в църквата ми помага да израствам в благодат и познание (II Пет. 3:18).

3)  Коя църква да избера?

Не е възможно да посещавам всички църкви, значи трябва да избера една от всички, и тя да бъде моята духовна „майка“. Нека това да бъде една библейска църква, в която цари атмосфера на разбирателство, взаимна грижа, любов, и в която не отхвърлят нищо от онова, което Бог е заповядал в Словото Си. Това е Петдесятната църква! Да!