Признаци на духовно отпадане

         Ти започваш да отпадаш КОГАТО

 • Духовни разговори или общение със преданни светии ти са противни;
 • Нарочно и без причина отсъстваш от религиозните служби на църквата;
 • Повече гледаш да успокояваш съвестта си, отколкото да служиш на Христа, като изпълняваш дълга си; 
 • Повече се боиш да не помислят хората, че си прекалено строг, отколкото да безчестиш Христа;
 • Играеш си изкушенията, или леко гледаш на греха;
 • Повече обръщаш внимание на това как ти се чувстваш, отколкото над това, което Бог говори в Словото си;
 • Предпочиташ да говориш за недостатъците на другите, отколкото с болка и съжаление да се молиш за тях;
 • Предпочиташ да говориш за грешките на тези, които отсъстват, отколкото за техните добродетели;
 • Биваш нетърпелив и непростителен спрямо погрешките на другите;
 • Изповядваш, но ненапускаш греха, признаваш дълга си, но продължаваш да го пренебрегваш;
 • Предпочиташ смехотворството и празни и глупави работи както неспасените, пред светата радост на Божиите чада;
 • Отбягваш да се себеизпитваш;
 • Позволяваш на грижите на този свят да те следват през Господния ден (Неделя), отколкото святостта на последния да те следва през седмицата;
 • Лесно биваш убеждаван да позволиш на дълга си като християнин да отстъпи пред земните ти интереси, или пред мнението на твоите съседи;
 • Дружиш със светски хора без да си загрижен за тяхното духовно добро, нито пък за възможното накърняване на твоя духовен живот;
 • Предпочиташ ненужен разговор и ходене на гости пред тайната молитва.