Как да стана благословен човек?

  • Като чета и се храня всекидневно с Божието Слово, чрез което Бог директно ми говори и ме учи за волята Си в живота ми;
  • Като практикувам всекидневно личната си молитва, в която аз говоря на Бога, изказвайки личните си нужди, като вярвам, че Той слуша молитвите ми и отговаря на точното време;
  • Като прославям Бога и Му благодаря винаги и за всичко;
  • Като посещавам редовно църковните служби и други форми на общение, защото по този начин се изграждам и насърчавам духовно;
  • Като участвам активно в живота на църката с дарбите и талантите, които Бог ми е дал, и чрез които подпомагам изграждането на другите;
  • Като се моля всекидневно за благоуспяването на църквата и съдействам всячески заразширяване пределите на Божието Царство в града и в страната ни, и като се старая да бъда верен на моята църква;
  • Като жертвам редовно десятъка си, според думите на Спасителя: „Отдайте Божието на Бога и кесаревото - на кесаря!“ Защото вярвам, че Божията воля е да участвам в духовната сеитба чрез десятъка си, та да имам право да участвам след това и в жетвата;
  • Като благовествам, споделяйки с невярващите хора вярата си в Бога и онова, което Той е сторил в моя живот, защото знам, че Бог иска всички хора да чуят благата вест и да се спасят.