ПРАЗНИЧЕН ПОЗДРАВ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЕПЦ, П-Р ИВАН ВРАЧЕВ

Уважаеми сънародници,

Най-сърдечно ви поздравявам по случай ПЕТДЕСЯТНИЦА – един от трите най-значими и светли християнски празници наред с Рождество Христово и Възкресение Христово!

Нека да си припомним думите на Иисус Христос, които Той казал на учениците Си в деня на възкресението:

„Така е писано, че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите на третия ден, и че трябва да се проповядва в Негово име покаяние и прощение на греховете между всички народи, като се започне от Йерусалим. Вие сте свидетели за това. И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Моя Отец; а вие стойте в града Йерусалим, докато се облечете със сила отгоре“ (Лука 24:46-49)

В изпълнение на тези Христови думи апостолите и техните сподвижници очаквали в молитва да получат „обещанието“ на Отец и да се облекат с тази „сила отгоре“. И това се случило 10 дни след Христовото възнесение – в деня на древния еврейски празник ПЕТДЕСЯТНИЦА. Тогава Бог Отец изпратил върху тях Другия Утешител – Светия Дух. Така в този ден са се случили едновременно две изключително значими събития.

Първо – апостолите и техните сподвижници получили тази духовна сила, която им е необходима, за да изпълнят Христовото поръчение да проповядват благовестието между всички народи. А Христовото благовестие гласи, че всеки човек е грешен и се нуждае от спасение, и че единственият Спасител е нашият Господ Иисус Христос. Затова Бог призовава всеки човек, който осъзнава нуждата си от Спасител, да застане пред Него с „покаяние“ и да получи „прощение на греховете“ чрез вяра в Иисус Христос.

И второ – в този ден била родена Христовата църква – живото тяло на Иисус Христос; Неговият представител на земята; църквата, която е наречено в Свещеното Писание „стълб и опора на истината“.

В днешно време – около 2000 години след онази ПЕТДЕСЯТНИЦА, за когато днес си припомняме, ние – съвременните хора, отдалечавайки се от Бога и от Неговото Слово, и прекъсвайки връзката си с църквата, която е „стълб и опора на истината“, много често губим ориентир за това, което е добро или зло, което е правда или неправда; губим от нашия поглед онези ценности, основани на Свещеното Писание, върху които е изградена християнската цивилизация и които са дали тласък за напредъка и развитието на цялото човечество.

Затова днес на този ден отправям апел към всички вас, уважаеми зрители, и към целия български народ: Ние се нуждаем да се завърнем отново към нашите християнски корени – към Божието Слово и християнската вяра. Защото в Свещеното Писание е записано: „Блажен онзи народ, на когото Господ е Бог!“ (Псалом 144:15).

Бог да благослови България!