ДОВЪРШВАНЕ НА ОБНОВЯВАНЕТО НА ОБЛИКА НА ЦЪРКВАТА

Благодарим на нашия Господ и на хората, които ни помогнаха, за да ремонтираме стените и да подновим буквите на името на църквата.