Седемте църкви в кн. Откровение и нашите дни

Седемте църкви, за които четем в кн. Откровение на Йоан гл. 2-3 могат да бъдат открити и видяни във всяка епоха от историята на християнската църква и също в наше време.

Тъй ЕФЕСКАТА ЦЪРКВА бе църквата на второто поколение от християни през 1 в. Характерното за тях е, че те бяха изгубили първата любов. Тази църква-символ може да бъде съзряна винаги и навсякъде, където дадено поколение се дистанцира от всеки вид духовно отстъпление, обаче следващото поколение сякаш е уморено и охладняло.

СМИРНЕНСКАТА ЦЪРКВА можем да видим и днес там, където християните биват преследвани, гонени, изтезавани и дори убивани заради тяхната християнска изповед.

ЦЪРКВАТА В ПЕРГАМ съществува и до ден днешен там, където църква и държава са тясно преплетени. Една народна или държавна църква е принудена да прави много компромиси, за да угоди на държавата. Така че цезаропапизмът е жив и днес за съжаление.

ТИАТИРСКАТА ЦЪРКВА е известна с търпението си спрямо практиките и доктрините на „жената Езавел”. Същата картина се наблюдава в много от практиките и ученията на Римокатолическата и Източноправославната църква. В последните е достатъчно да си кръстен във вода, за да бъдеш вече християнин.

ЦЪРКВАТА В САРДИС, за която се казва, че е жива на име, но всъщност и мъртва, е налице и днес в много от големите християнски изповедания, които според писаното им верую са изрядни. Обаче в тях липсва истински духовен живот. Тук се нареждат и такива църкви, от чиито амвони се чуват добри проповеди и поучения, основани на Библията, но им липсва силата на Святия Дух, и поради това знанието им за Господа остава само умствено и бездейно.

ФИЛАДЕЛФИЯ е църквата на благовестието. „Филаделфийски” църкви днес можем да наречем онези църкви и църковни общества, които жертват за благовестието и сами благовестват ревностно и със силата на Духа, и в които почти всеки вярващ е готов да навлезе в мисийското поле.

Днес е времето на ЛАОДИКИЯ. Което съвсем не е успокояващо, защото това е църквата на голямото духовно о т с т ъ п л е н и е. Няма да преувеличим, ако кажем, че повечето от големите и традиционни християнски църкви днес са завладяни от този дух на отстъпление, като отричат очевидни библейски истини, като: въплъщението на Христос и непорочното зачатие на Мария, изкупителния смисъл на Христовите страдания, божествеността на Христос, възкресението на Човека Исус Христос, Неговото второ пришествие и пр.

Дано ние да не сме част от тази църква на отстъплението.

П-р Д. Митев