Ако ще Господ

ЯКОВ 4:13-15: „Слушайте сега вие, които казвате: Днес или утре ще отидем в еди-кой си град, ще преседим там една година, и ще търгуваме, и ще спечелим, - когато вие не знаете какво ще бъде утре. Що е животът ви? Защото вие сте пара, която се явява и после изчезва. Вместо това вие трябва да казвате: Ако ще Господ, ние ще живеем и ще направим това или онова”.
 
Ап. Яков отправя това назидание към юдеохристияните или месианските евреи в йерусалимската църква. Причината за назидателния тон на апостола била, че те правили своите планове без Бога, въпреки писаното в Пр. 27:1, където се казва: „Не се хвали с утрешния ден, защото не знаеш, какво ще роди денят”. Апостолът пише: „...вие, които казвате...” Това казвали еврейските религиозни търговци, които планирали да отидат в дадено място, където да търгуват примерно за една година, за да спечелят някой лев повече. Както обикновено предприемачите планират всичко отдалеч и в подробности. От думите и плановете им лъхат самоувереност и сигурност. Човек остава с впечатлението, че те контролират напълно времето и бъдещето си. Което всъщност представлява  ГРЕХА НА ВИСОКОМЕРИЕТО, граничещо с нахалство. Нека не оставаме с погрешното впечатление, че апостолът осъжда предприемачеството, занимаването с бизнес, спечелването на пари изобщо, - не!, но той изобличава тук греха на планирането БЕЗ БОГА.

В ст. 14 апостолът изяснява, ЗАЩО планирането без Бога е грях, като изтъква две основания за това.

НА ПЪРВО МЯСТО, „когато вие не знаете, какво ще бъде утре”, сиреч: Никой не знае, какво ще му донесе утрешният ден. Еврейските бизнесмени – членове на йерусалимската църква, не планирали с вяра, която единствена можела да им осигури спокойствие и просперитет в утрешния ден. Едно равинско поучение разказва, че рави Симеон бен Халафта, който много разчитал на това, че е религиозен и високоморален юдеин, се връщал веднъж през нощта в родния си град. И тогава на пътя му се изпречил ангелът на смъртта. Рави Симеон забелязал, че ангелът изглежда неузнаваемо различен от всеки друг път. Затова го попитал: „Кой си ти?” На което ангелът отговорил: „Аз съм пратеник Божий”. Равинът попитал: „А защо изглеждаш толкова различен?” И получил отговора: „Защото съм изненадан и смаян поради безумните думи на човеците, които заявяват, че днес ще сторят това или онова, а те не знаят, че могат да умрат всеки миг...”

НА ВТОРО МЯСТО, ап. Яков посочва причината, поради която вярващите не трябва да допускат този грях в живота си: „Що е животът ви? Защото вие сте пара, която се явява и после изчезва”. Сиреч, животът е крехък и преходен. Било, че си бизнесмен или не, ти не знаеш дали утре ще си още жив, защото си като пара, и защото е много глупаво да игнорираш Бога от плановете си, и да си мислиш, че си вечен.

„Вместо това вие трябва да казвате: Ако ще Господ, ние ще живеем и ще направим това или онова”.

Сиреч, винаги търси Божията воля. Винаги бъди готов да промениш плановете си, ако Бог желае това. Постави себе си и бизнеса си под Божията воля и искай Неговата благодат за всяко нещо.

П-р Д. Митев