Божии деца сме

І ЙОАН 3:1-2: "Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада, а такива и сме... Възлюбени, сега сме Божии чада и още не е станало явно какво ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще Го видите, както е."

Обичайно е да задаваме много въпроси относно нашето сегашно положение, както и относно нашето бъдеще. Например, относно необикновено огромната любов на Бог към нас и във връзка с незаслужената привилегия да Му бъдем действителни синове и дъщери. Също така ние изследваме щателно Писанията, за да узнаем бъдещето си в небето и особено, какъв достъп ще имаме до Бог там. И също, дали ще се познаваме, дали семейните връзки ще бъдат запазени в някаква степен, дали цветът и особеностите на някоя от земните раси ще преобладава там, и пр. и пр.

В една много жива негърска американска църква, по време на проповедта се случило следното. Нещо обичайно било, ако на някой от слушателите му хрумне някакъв въпрос или получи някакво просветление, той да прекъсне проповедта и да сподели хрумването си. Тъй веднъж, докато проповедникът развивал темата си, в залата се намирала една почтена дама, чието съзнание било ангажирано единствено с живо трептущия за нея въпрос: бели ли ще бъдем в небето или черни? Тя не чула и думичка от проповедта, което обаче не й попречило изведнъж да скочи от стола си и бързо да се покачи върху него, въпреки почтената си възраст. Намирайки се върху стола, тя бързо размахала широкополата си шапка на всички страни, прекъснала невъзмутимо вдъхновения проповедник, като извикала: „Брат, кажи, като отидем на небето, черни ли ще бъдем там всички, или ще бъдем бели?” Въпросът на дамата нямал нищо общо с темата на проповедта, обаче хармонирал с въпроса за сегрегацията в САЩ, тъй че според нея бил много важен. Проповедникът, ако и да бил черен, не се решил прибързано да отговори, защото се опасявал, че ако каже, че горе всички ще са черни, тогава белите ще го линчуват, и обратното.

Затова, след като помислил не дълго, все пак казал:

"Сестра, в небето няма да бъдем нито черни, нито бели, а ще бъдем подобни на Исус!"

"...когато стане явно, ще бъдем подобни Нему..."

П-р Д. Митев