Бог дойде да ни спаси

ЛУКА 9:54-55:

Като видяха това учениците Му Яков и Йоан рекоха: Господи, искаш ли да заповядаме да падне огън от небето и да ги изтреби, както стори и Илия? А Той се обърна и ги смъмра, и рече: Вие не знаете на какъв дух сте, защото Човешкият Син не е дошъл да погуби души, но да спаси.

В реченото и замисленото от двамата ученика ние съзираме една криворазбрана и преиначена ревност за Исус. Това е показателно, защото е възможно в сърцата на иначе добри християни да се спотайва нещо недобро, за което те сами дори да не подозират. Така че нека добре да се замислим и да се себеизпитаме относно ревността ни за Бога и за нейните мотиви.

Исус ясно им каза, че у тях в момента не действа добрият Дух Божий. Сиреч, че те трябваше тепърва да се научат да разпознават, какъв точно е Божият Дух, какви са плодовете Му и до какви дела водят те. Той сякаш им напомни казаното от Него преди време, че те трябва да обичат неприятелите си, а не да изискват огън от небето върху тях. Тъй и ние трябва да живеем в атмосферата на закона на любовта, свободата и милосърдието, а не да бъдем движени от мнима и преиначена ревност.

Исус още им разкри, че основният замисъл на Неговото идване и на учението Му е не да погубва, а да печели и да спасява човешки души. И не само душите на хората, но и техният живот. Нека да помним Неговият замисъл и да го следваме.

П-р Д. Митев