Божията вярност

ПСАЛОМ 7

Изповедта на Давид в този псалом разкрива пред нас истината, че и вярващите страдат, попадат в клопки и в изпитания, биват оклеветявани понякога и т.н. В такива случаи нека да постъпваме като Давид. Той веднага застава пред Бог, за да представи пред  Него проблема с обвинителите си.
 
Давид наистина е уповавал много на Бога.
 
А Господа винаги е на възвишения Си престол и чува вика и просбата на всяко Свое дете, което е заплашвано и угнетявано несправедливо. Каквото и да е положението ни и както и да изглежда то, ние никога няма да съжаляваме за това, че сме се доверявали на Бога и на Него сме уповали.
 
Добра илюстрация към този текст имаме в Исая 54:17, където се казва: 

Нито едно оръжие, скроено против теб, няма да успее, и ще победиш всеки език, който би се повдигнал против тебе в съда.

П-р Д. Митев