Ходене в истината

ІІІ ЙОАН 1: Ходене в истината

Третото си послание ап. Йоан адресира до своя приятел Гай. Поводът e да бъде изобличен Диотреф, който горделиво налагал своята воля в една от църквите, които били в общение с престарелия апостол. Диотреф дотолкова  се бил възгордял и самовлюбено считал единствено себе си за меродавен аршин за всичко в църквата, че оспорвал авторитета на любимия ученик на Господа, и отказвал да почита и да приема онези вярващи, които продължавали да са послушни на ап. Йоан и да го почитат. Той се съпротивлявал особено силно на т.н. „пътуващи апостоли” или проповедници, които през първия век посещавали църквите и им служели безкористно и всеотдайно, като заплашвал всички, които ги приемали и ги почитали.

Диотреф е един от първите примери за безогледно „командарстване” или за „николаитство” в Църквата. За съжаление той е имал и има много подражатели в многовековната история на християнската Църква.

Разделението на християнската църква на източна и западна, станало на 16 юли 1054 г. е било плод именно на борба за власт от страна на първенците на онази църква. Разделение, донесло само беди, нещастие и упадък на църквата. Горделивият и препирлив дух никога не върши Божията воля и не спомага за напредъка на Божието дело.

Слава Богу, че това послание не докладва единствено за горделивия и препирлив дух на Диотреф. Апостолът говори още за други двама мъже – пълна противоположност на надменния Диотреф, и те са:

ГАЙ, за когото Христовият апостол свидетелства, че животът му е едно безукорно свидетелство за Христос, и че той е пример за християнско гостоприемство спрямо Божиите служители, и

ДИМИТРИ, който имал добро име и добри отзиви сред вярващи и невярващи. Такъв бил той, защото ходел в истината.

Да даде Бог в Христовата Църква да има повече мъже и жени като Гай и Димитри!

 

П-р Д. Митев