Библията и спиритизма

ИЗХ. 22:18: „Магьосница жива да не оставиш!”
Гледачеството, ходенето по врачки, спиритическите сеанси и въобще окултното, това са неща, които са смятани за нормална практика и за безобидни действия от огромното мнозинство от българския народ. Тъй например, у мюсюлманите има много ходжи, които лично се занимават с гледачество, леене на куршум и пр. Католиците-българи се отнасят донякъде резервирано към гледачеството. Между огромната част от източноправославните обаче то е „нормално” явление. Особено ако на „работното място” на гледача има окачени икони по стените. Тогава хората смятат, че „там работи Бог”. Може би единствено евангелистите от всички протестанстки разновидности се отличават с непримиримост спрямо спиритизма във всичките му форми.

(1) КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА ПО ТОЗИ ВЪПРОС
Библията осъжда строго всеки опит на човека да се намесва в света на духовете. „Да не се обръщате към запитвачите на зли духове, нито към врачовете; не ги издирвайте, за да не се осквернявате чрез тях. Аз съм Господ, вашия Бог” (Лев. 19:31).
„И човек, който се отнесе до запитвачите на зли духове и към врачовете, за да блудства в поклонение на тях, против онзи човек Аз ще се обърна и ще го изтребя измежду народа му. И така осветете се и бъдете свети, защото Аз съм Господ, вашият Бог” (Лев. 20:6-7).
„Да няма сред тебе някой, който да прекарва сина си или дъщеря си през огън, нито един прорицател, окултист, гадател или магьосник, никакъв чародей, запитвач на зли духове, врач или човек, който извиква духове на мъртви; защото всеки, който прави тези дела е омразен на Господа...” (Втор. 18:10-12 а).

(2) СВЕТЪТ НА ДУХОВЕТЕ НА МЪРТВИТЕ Е НЕДОСТЪПЕН ЗА МЕДИУМИТЕ (ГЛЕДАЧИТЕ)
И когато някой твърди, че той се свързва с духове от онзи свят, той лъже и е измамник. Бог е против всяка форма на окултизъм и спиритизъм. „Така умря Саул поради престъплението, което извърши против Господа, против Господното слово, което не опази, а още, понеже се беше съвещавал със запитвачка на зли духове, за да се допита до тях, а до Господа не се допита...” (І Лет. 10:13-14 а). Медиумите или спиритистите нямат никакъв достъп до света на мъртвите, а те се свързват и говорят със сатанински духове, които лъжливо се представят, какво, сякаш те са душите на мъртвите. Затова тези сатанински духове са наречени в Библията „лъжливи духове” (ІІІ Царе 22:21).
Трябва да знаем, че не е възможно да бъдат извиквани от задгробния свят душите на покойниците, защото всички те – праведни и блажени или неправедни и осъдени, се намират под ключа на Божията власт (Откр. 1:18). И никой човек на земята няма власт над тях, та да ги извиква, когато си иска. Праведните се намират в ръката на Всемогъщия и никой не може да ги вземе оттам и да ги докара насила на земята. Тъй също и неправедните са заключени в мрака и мълчанието на ада, където са поставени като в затвор и не могат да излязат от там (Йов 12:14).

(3) ВРАЧУВАНЕТО Е ГРЯХ И ЗАТОВА Е МНОГО ОПАСНО
Тъй че извикването на душите на умрелите не само не е нещо добро и позволено, и не само, че не ни е препоръчано в Божието Слово, а напротив, Бог категорично го забранява, защото това е грях. Грях е, защото това е навлизане в територията на дявола и е нарушаване на ясната Божия воля. Извършвайки такъв грях, човек всъщност предоставя себе си като територия за Сатана, откъдето после е много трудно той да бъде изгонен. Веднъж влязъл в живота на човека чрез окултизъм и спиритизъм, дяволът донася със себе си болести, депресии, мрачни мисли и проклятие.
Врачуването, спиритизмът и всяка форма на окултизъм – това е общуване с тъмните сили и поради това е несъвместимо с вярата, че Бог е Този, Който пази Своите чада (Числ. 23:22-23), и че Той е, към Когото трябва да се обръщаме за мъдрост, за знание и за неизвестното пред нас (Втор. 18:10-15), и на Когото трябва да се надяваме за живота си. Този, който е поверил своя живот в ръцете на Бог знае, че дори един косъм от главата му не ще падне без Божието позволение (Мат. 10:30).
Всеки, който се е занимавал с подобен род дейност – бил той клиент на гледач или пък самият той е врачувал на други хора, се намира под проклятие, от което може да бъде развързан единствено от Бог. Силата за разчупване на проклятието е в кръвта на Христос и в Неговото славно име.

П-р Д. Митев