Какво казва Библията за сатана

КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА ЗА САТАНА

В повествуванието на глава 1. на кн. Йов са вплетени името и личността на Сатана.
Названията „Сатана” и „дявол” означават: ВРАГ, ПРОТИВНИК, ОБВИНИТЕЛ, КЛЕВЕТНИК.
В цялото св. Писание Сатана е описан като яростен и силен враг на Бога и на човека. Писанието го представя като въплощение на злото. Има едно пренебрежително отношение към въпроса за Сатана, което се дължи на това, че хората го възприемат като мит или като приказка, а не като действителна личност. Ако искаме да се предпазим от повърхностни разсъждения, то нека да почерпим знание от Божието Слово.

1) ПРОИЗХОД НА САТАНА
Библията говори за реалното съществуване на личността Сатана. Мнозина в наше време смятат, че всъщност това е едно безлично „зло” и че Сатана не е личност. Обаче Библията подчертава, че той е реално съществуваща личност.
Напр. Мат. 13:19, 39: „...ИДВА ЛУКАВИЯТ...” И „...НЕПРИЯТЕЛЯТ, КОЙТО ГИ ПОСЕЯ, Е ДЯВОЛЪТ” . Също: Йоан 13:2: „...КАТО ДЯВОЛЪТ БЕШЕ ВНУШИЛ В СЪРЦЕТО НА ЮДА ИСКАРИОТСКИ ДА ГО ПРЕДАДЕ”. Също: Деян. 5:3; ІІ Кор. 11:3, 14.
Много отдавна Сатана е бил ДОБЪР ангел. Трагедията на неговото падение е описана в Езек. 28:12-17 и Ис. 14:12-14. Той стоял в истината, обаче пропаднал (Йоан 8:44). Вероятно неговото падение е било съпроводено и с отпадането от Бог на ок. една трета от ангелите, които били увлечени в това от него (ІІ Пет. 2:4; Юда 6). Главната причина за падението на Сатана било ГОРДОСТТА (І Тим. 3:6; Езек. 28:15-17). Тъй се е появило т.н. „царство на Сатана и на неговите ангели” (Мат. 25:41).
Спор. ап. Павел Сатана е в състояние да се преобразява като „СВЕТЪЛ АНГЕЛ” (ІІ Кор. 11:14), и това той прави и днес. Змията в Едемската градина не беше самия Сатана, но бе използвана от него като негов инструмент за покваряване на първите хора и въвеждането им в грях. Също така изображенията на Сатана като митично същество с рога и опашка и др. под. е невярна и наивна. Сатана не е плод на болно въображение, а е реална личност, която има сила.

2) ХАРАКТЕРЪТ НА САТАНА
Исус казва в Йоан 8:44: „ВИЕ СТЕ ОТ БАЩА ДЯВОЛА И ЖЕЛАЕТЕ ДА ВЪРШИТЕ НЕГОВИТЕ ПОХОТИ. ТОЙ БЕ ОТНАЧАЛО ЧОВЕКОУБИЕЦ И НЕ УСТОЯ В ИСТИНАТА; ЗАЩОТО В НЕГО НЯМА ИСТИНА. КОГАТО ИЗГОВАРЯ ЛЪЖА ОТ СЕБЕ СИ ГОВОРИ, ЗАЩОТО Е ЛЪЖЕЦ И НА ЛЪЖАТА Е БАЩА.”
В І Йоан 3:8 е записано: „КОЙТО ВЪРШИ ГРЯХ ОТ ДЯВОЛА Е, ЗАЩОТО ДЯВОЛЪТ ОТНАЧАЛО СЪГРЕШАВА”.
Тук Сатана е представен като лъжец, като ИЗТОЧНИК НА ГРЕХА – това характеризира една личност. Той е свързан със смъртта (Евр. 2:14), и е наречен „КНЯЗА НА ТОЗИ СВЯТ” (Йоан 14:30).
От описанието на Сатана, дадено в Йов гл. 1, разбираме отново, че той е личност (също: Зах. 3:1-2; І Лет. 21:1; Пс. 109:6).
Да си припомним и за великата борба между Христос и дявола в пустинята на изкушенията (Мат. 4:1-11).
Нашите изкушения произтичат от три източника:
(1) От света. (2) От плътта. И (3) от дявола. Дори има моменти в живота ни, когато изкушенията идват по време на благоговейно поклонение и духовно равновесие. Тази „древна змия” – дяволът, говори на всеки от нас красноречиво, упойващо, но пагубно.

3) ПОЛОЖЕНИЕ НА САТАНА. СИЛАТА МУ
Сатана е силен ангел. Бил е такъв и все още си остава такъв. В Юда 7-8 се казва: „ТЕ ЗЛОСЛОВЯТ ВЕЛИКИТЕ ВЛАСТИ И ХУЛЯТ СЛАВНИТЕ СЪЩЕСТВА. НА АРХАНГЕЛ МИХАИЛ, КОГАТО В БОРБА С ДЯВОЛА СЕ ПРЕПИРАШЕ ЗА ТЯЛОТО НА МОЙСЕЙ, НЕ ПОСМЯ ДА ПРОИЗНЕСЕ ПРОТИВ НЕГО ХУЛИТЕЛНА ПРИСЪДА, НО РЕЧЕ: ГОСПОД ДА ТЕ СМЪМРИ!” Даниил съобщава, че Сатана препятствувал на един от мощните ангелски князе (гл. 10). Христос пък го нарича „силния” (Лука 11:21). В Ефес. 2:2 Павел го обозначава като: „КНЯЗЪТ НА ВЪЗДУШНАТА ВЛАСТ... ДУХЪТ, КОЙТО СЕГА ДЕЙСТВА В СИНОВЕТЕ НА НЕПОКОРСТВОТО”. Сравни с Ефес. 6:11-12.
Той е още княз на демоните, на падналите ангели (Мат. 12:34; 9:34; Лука 11:14-18). Тук намираме указания за една организираност на царството на злите духове, началник на което е Сатана.
Докато царството на светлината се оглавява от Исус Христос, то царството на тъмнината се началства от Сатана. И двамата са личности, които имат власт над царството на смъртта. „...ЗА ДА УНИЩОЖИ ЧРЕЗ СМЪРТТА ТОЗИ, КОЙТО ИМА ВЛАСТТА, СИРЕЧ ДЯВОЛА” (Евр. 2:14).

4) ИМЕНАТА НА САТАНА
За характера и естеството на Сатана ние съдим от имената, дадени му в Св. Писание. Те са:
(1) ПРОТИВНИК ИЛИ САТАНА
В Зах. 3:1 четем: „И ГОСПОД МИ ПОКАЗА ВЕЛИКИЯ СВЕЩЕНИК ИСУС, СТОЯЩ ПРЕД АНГЕЛА ГОСПОДЕН; И САТАНА СТОЕШЕ ОТ ДЯСНО МУ, ЗА ДА МУ СЕ ВЪЗПРОТИВИ”. Ап. Петър пише: „ПРОТИВНИКЪТ ВИ, ДЯВОЛЪТ...” (І Пет. 5:8). Сатана е противник на Бог и на човека (Лука 10:18; Числ. 22:22).

(2) ДЯВОЛ
Исус говори в Мат. 13:39: „...НЕПРИЯТЕЛЯТ, КОЙТО ГИ ПОСЕЯ Е ДЯВОЛЪТ”. На много места Сатана е обозначен с това име, което има значение на ПРЕЛЪСТИТЕЛ или КЛЕВЕТНИК. Той клевети човека пред Бог (Бит. 3:1-7) и злепоставя Бог пред човека (Йов 1:9; 2:4).

(3) ЛУКАВИЯТ
„...ДОХОЖДА ЛУКАВИЯТ” (Мат. 13:19). Срв. Мат. 6:13 и І Йоан 5:19). Това наименование на Сатана показва, че той не само е лукав сам по себе си, но и е източник на всяко лукавства в света.

(4) ИЗКУСИТЕЛ
Евангелистът докладва: „И ТЪЙ, ИЗКУСИТЕЛЯТ ДОЙДЕ И МУ РЕЧЕ” (Мат. 4:3; Бит. 3:1-6). Никой не може да избегне неговите атаки. Той постоянно влече човека към греха.
В тази връзка можем да говорим и за коварството и враждебността на Сатана (Бит. 3:1). Той може да приема вид на „СВЕТЪЛ АНГЕЛ” (ІІ Кор. 11:14). Св. Писание говори за „дяволски интриги” (Ефес. 6:11-12). „Старовременната змия” е също и опасен „РЕВЯЩ ЛЪВ”. Хитрият и лукав враг се приближава до човека не само в моменти на духовна слабост (Лука 22:40-46), но и в момент на голям успех (Йоан 6:15). Той се опитва да отвърне човека от правилния път и за целта го мами с лъжливо знание и дори с чудеса (ІІ Сол. 2:9-10).

5) НАШЕТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ САТАНА
Силата на Сатана е голяма (вж. Йов 1:9-12; 2:4-6). Но Сатана е бил длъжен да поиска позволение от Бог за причиняване на изпитанията на Йов. Спор. Йоан 12:31 и 16:11 Сатана е вече осъден и неговата власт и сила против вярващите е съкрушена от Христос. Той бе принуден да моли за разрешение за влизане в свинете (Мат. 8:30-32). Наистина Сатана е силен, обаче не е всемогъщ.
Той отстъпва. І Пет. 5:8-9 казва: „БЪДЕТЕ ТРЕЗВЕНИ, БУДНИ. ПРОТИВНИКЪТ ВИ, ДЯВОЛЪТ, КАТО РЕВЯЩ ЛЪВ ОБИКАЛЯ, ТЪРСЕЙКИ КОГО ДА ПОГЪЛНЕ. СЪПРОТИВЕТЕ СЕ НЕМУ, СТОЕЙКИ ТВЪРДИ ВЪВ ВЯРАТА”.
В Яков 4:7 пише: „СЪПРОТИВЕТЕ СЕ ДЯВОЛА И ТОЙ ЩЕ ПОБЕГНЕ ОТ ВАС”.
Това съпротивление ще бъде успешно тогава, когато подчиним нашата воля на Божията воля (Рим. 6:17-23; Яков 4:7), и също сме облечени в Божието всеоръжие (Ефес. 6:10-20).
6) ПОСЛЕДНАТА УЧАСТ НА САТАНА
По отношение на вярващите в Исус, Сатана е победен враг (Йоан 12:31; 16:9-10; І Йоан 3:8; Кол. 2:5).
Той се намира под вечно проклятие (Бит. 3:14; Ис. 65:25) и нищо не може да отмахне това проклятие от него.
След Второто Идване на Христос, той ще бъде вързан за 1000 години (Откр. 20:2).
Накрая, Сатана ще бъде хвърлен в Огненото езеро, където още са звярът и лъжепророкът, и там ще останат за вечни векове (Откр. 20:10; Мат. 25:41).

Някой си проповедник обявил от амвона, че темата на проповедта му ще бъде за Бог и за дявола. Проповядвал той вдъхновено и увлекателно за Бог, за любовта Му, за милостта Му, за промисъла и грижата Му за вярващите в Него. И като проповядвал за Бога толкова се увлякъл, че времето за проповядване свършило. Погледнал си той часовника и казал: „Е, братя и сестри, то за дявола не остана никакво време!”

П-р Митев