Появата на греха

ЕЗЕК. 28:15: „Ти бе съвършен съвършен в пътищата си от деня, в който бе създаден, докато се намери беззаконие в тебе”.

         Този текст и подобният му в Ис. 14:12-14 са единствените в Св. Писание, които открехват частично завесата, зад която е скрита тайната за падението на Сатана, както и тайната за появята на греха в света на Бога. От тези текстове ние разбираме, че грехът се е появил първо у Сатана. След това Сатана – вече опорочен, посява отровното семе в духовете на 1/3 от ангелските същества и ги осквернява. А после внедрява отровата на греха и в първите човеци – Адам и Ева.

         Питаме се за това, какво точно представлява грехът? Библията представя ли „технологията” на раждането на греха? Грехът не е личност. Не е и излъчване или еманация на Сатана. Това, което прави Сатана е само да предлага неща на хората. Технологията на появата на греха е описана най-точно от ап. Яков в 1:13-15. От неговото описание се разбира недвусмислено, че грехът е продукт на свободната воля на човека. Т.е.:

  1. Сатана хвърля въдичката с примамката, но това не е още греха.
  2. Примамката цели да ангажира вниманието на човека чрез „пожеланието на очите” (І Йоан 2:16; Бит. 3:6 а-б; Мат. 4:3). Това също не е още греха.
  3. Ако човек не се съпротиви, като Спасителя например (вж. Мат. 4:4), той замечтава за това, което му се предлага (Бит. 3:6 в; Мат. 4:6; І Йоан 2:16). И това не е още греха.
  4. След като ума и емоциите вече са повлияни, идва време волята да бъде сломена, или по-скоро да бъде принудена да вземе решение. Дясното блюдо на везната, на което е поставено изкушението, натежава. Човек казва: „Да!” (вж. Бит. 3:6) Решението е взета. Ябълката е откъсната и изядена.

       Заключението е, че не трябва да виним Сатана за всичките ни провали. Той, светът и другите ни външни врагове са само инициатори и изкусители. Лабораторията, в която се ражда грехът е собственото ни сърце. Затова нека то да бъде пълно с Господа, за да няма място за изкушенията от дявола.

       Когато в едно неделно училище попитали децата защо според тях камъчето, с което Давид улучил главата на Голиат, успяло да го убие, само едно дало правилен отговор: „Ами защото е била празна!” Нека главата ни бъде пълна с Господа!

                     П-р Д. Митев