Църковна библиотека

Църковната библиотека разполага със значителен фонд с богословска и друга литература, която се ползва безплатно от членовете на църквата.