Неделно училище

Тук в два класа (клас 1 - за деца до 9 г. и клас 2 - до 13 г.) децата биват запознати по подходящ начин и от добре подготвени учители с основите на християнското вероучение. Децата учат, пеят, играят, молят се и израстват като достойни и благонадеждни личности.