Женско общение

Вярващите жени в ЕПЦ “ФИЛАДЕЛФИЯ“ са в основата на всяка полезна дейност в живота на Църквата. Някои са посветени доброволки в самарянската група, която посещава болни и самотни хора.

Екипът от неделното ни училище е изграден само от сестри. Сестрите участват и в работата с младежите и организират общенията на семействата.

Други жени са домакини и ръководят молитвените домашни групи, в различните квартали на града, където се изучава Библията. Те са част от екипа на библейското обучение на различни групи хора, участват в хвалението, класическия хор, молитвата, посрещането на гости, хигиената, ръководството.

Те са неразделна част и от екипа за провеждане на различни конференции, семинари и дейности във и извън рамките на молитвения дом. Нека Бог продължава да ги води и вдъхновява да служат вярно на Него и ближните си с любов.