Служение в старческия дом

Една част от вярващите от църквата посещават старческия дом. Там те имат възможността да помагат на възрастните хора като им обърнат внимание, като разговарят с тях ,като им подарят усмивка. Благодарни сме на Бог, че отваря врати пред нас, за да можем и там да идем и да бъдем за благословение на възрастните хора.