Служение в затвора

Група от посветени на Бога хора, част от нашата църква посещават редовно местния затвор. В самото начало групата се сблъсква с предизвикателства и трудности. Отначало работата започва с малък интерес от страна на хората лишени от свобода, но постепенно интереса се повишава. Събиранията са провеждат веднъж седмично (четвъртък). Те се провеждат с разрешението и знанието на началството на затвора.

Редовно се раздават книги, брошури, вестници. Обикновено се изнася програма, която включва - пеене на песни, различни игри, цитиране на стихотворения, проповед, молитва. След което следва общение и почерпка. Радваме се, че имаме тази привилегия и възможност да занесем спасителната вест в затвора.

  • Цели на служението
  1. Споделяне на благата вест;
  2. Да помогне местата за лишаване от свобода да не са само място за наказание, но и място за осъзнаване, превъзпитание и дълбока личностна промяна;
  3. Проповядването на Евангелието и поучението върху Библията да съдейства на лишения от свобода да се превърне от човек, ощетявал ближния си, в човек, помагащ на ближния си.